5 důležitých kroků před zahájením vývoje mobilní aplikace

Rozhodli jste se pro vývoj mobilní aplikace ? V takovém případě je ideální vás seznámit s tím, jak se postupuje před zahájením samotného vývoje. V tomto článku vás podrobně provedeme harmonogramem standardního projektu a připravíme vás na to, co bude nutné absolvovat, aby aplikace byla následně vytvořena správně a plnila cíle i očekávání.

1 Úvodní seznámení s projektem

První schůzka se může konat online prostřednictvím videohovoru nebo osobně například u nás v kanceláři. Na úvodní schůzce zjišťujeme informace o vaší společnosti a následně o plánovaném projektu. Vytvoříme si ucelený obrázek, který nám pomůže pochopit vaše představy a cíle projektu.

Jaké informace nás zajímají na úvodní schůzce?

Jedná se o základní výčet otázek, které se u standardních projektů často opakují. Obvykle ale ještě klademe další otázky, které jsou závislé na typu zvolené aplikace nebo oboru podnikání.

2 Definice MVP

Minimální životaschopný produkt (MVP) je produkt s nejmenší možnou funkcionalitou. Jinými slovy prvotní verze nebo základní kámen projektu, který už je v tomto počátečním stavu plně použitelný. MVP mohou uživatelé již reálně používat ale zároveň se bude stále vylepšovat na základě průběžné zpětné vazby a reakcí reálných uživatelů.

Definice MVP je jeden z nejdůležitějších kroků při vývoji mobilní aplikace. Smyslem je ujasnit si neboli prioritizovat hlavní funkce pro spuštění „základní verze“ aplikace. V této fázi půjde tedy zejména o určení funkcí, které jsou důležité pro spuštění. Zároveň se určuje pomocí prioritizace, co se bude vyvíjet hned a co později v dalších verzích aplikace. Výstupem bude backlog (soupis funkcí), se kterým se bude dále pracovat.

3 Nastavení spolupráce

Jakmile se rozhodnete zahájit spolupráci na vývoji aplikace, domluvíme si ještě jednu schůzku. Seznámíme vás s našim týmem a osobami, které budou zodpovídat za projekt. Následně si nastavíme způsob komunikace a plán pro dodávání podkladů. Probereme i různé nápady, očekávání a představy.

4 Prototypování

Při ověřování konceptu nebo přímo zahájení vývoje přichází jako první na řadu design a návrh struktury aplikace. Nejedná se pouze o barvy, obrázky a fonty, ale celkové rozvržení aplikace. Prototypování se nám v praxi velmi vyplácí, jelikož hlavní nedostatky se odhalí v moment, kdy klient poprvé vidí prototyp aplikace před sebou.

5 Testování prototypu

Vytvořený prototyp je nutné otestovat. Provedeme testování prototypu na reálných uživatelích, u kterého budeme sledovat, jak mobilní aplikaci používají. Pomocí toho odhalíme nedostatky a navrhneme vylepšení tak, aby byla aplikace maximálně uživatelsky přívětivá.

Například u mobilního e-shopu by se mohlo uživatelské testování prototypu provádět tak, že řekneme reálnému uživateli ať vybere ze sortimentu svetr v růžové barvě ve velikosti „L“. Následně budeme sledovat, jak uživatel používá filtr a jak se rozhoduje. Případně v jakém kroku začne být zmatený. Pomocí takové zpětné vazby jsme schopni navrhnout nové rozvržení, ve kterém se uživatel bude lépe orientovat. Uživatelské testování nám dlouhodobě pomáhá vyvíjet aplikace, které mají požadované výsledky.

Nyní jsme vás seznámili s 5 kroky před zahájením vývoje mobilní aplikace. Získali jste představu, jak prvotní konzultace a příprava vývoje probíhá. Po těchto krocích budeme mít společně jasno, jak bude vypadat první verze projektu a můžeme se pustit do vývoje a následného testování vytvořené aplikace.