Co je MVP a jak definovat jeho rozsah?

Začneme od základů a vysvětlíme si co je MVP (Minimum Viable Product). Jedná se o digitální produkt s nejmenší možnou funkcionalitou, jinými slovy prvotní verze nebo základní kámen projektu, který už je v tomto počátečním stavu plně použitelný. MVP mohou uživatelé již reálně používat, ale zároveň se bude stále vylepšovat na základě průběžné zpětné vazby a reakcí reálných uživatelů.

Krása procesu MVP spočívá v tom, že od uživatelů získáte data, která pomohou ve vývoji dalších verzí digitálního produktu. Pomocí MVP lze významně ovlivnit čas, peníze a další zdroje vstupující do projektu.

Poznejte výhody MVP

Uvedením MVP do provozu snadno zjistíte, jestli je projekt životaschopný na základě již zmíněné zpětné vazby od uživatelů. Rychleji a přesněji budete schopni produkt rozvíjet a uživatelům nabídnete rozšíření o funkce a možnosti, které jim chybí.

Ať už jste tedy zaběhnutá firma nebo startup, pomocí MVP jste schopni rozpoznat, jestli se Vám provoz digitálního produktu vyplatí, jak je používán a jaké má výsledky.

Jaké jsou hlavní výhody MVP?

Jak definovat MVP?

Samotná náročnost definice MVP se odráží od konkrétního produktu, který bude předmětem vývoje. Před samotnou definicí doporučujeme zodpovědět tyto základní otázky:

Pomocí odpovědí na tyto základní otázky si sestavíte základní kostru, která Vám následně bude napomáhat k správné definici MVP.

1 Krok - Nastavte si cíle

Obchodní cíle – Nastavte si obchodní cíle spojené s digitálním produktem. Jestliže vám má produkt například navýšit prodeje, definujte rozsah.

Produktové cíle – Nastavte si cíle pro digitální produkt zodpovězením na základní otázky:

2 Krok - Proveďte uživatelský výzkum

Uživatelský výzkum vám poskytne velmi cenné informace, na základě kterých se bude celý produkt vyvíjet. Produkt prodáváte lidem a své uživatele musíte znát abyste jim nabídli takové řešení, které budou opravdu používat.

Vytvořte uživatelské persony – bude se jednat o informace, které zahrnují potřeby, problémy a přání cílové skupiny.

Proveďte analýzu konkurence – pokud existuje konkurenční produkt, je nutné se zaměřit na zmapování a identifikování nabídky. Získejte potřebné informace, abyste nabídli na trhu efektivnější řešení. Jedině tak budou uživatelé používat váš produkt, nikoliv produkt konkurence.

3 Krok - Nastavte si metriky úspěšnosti

Nastavené cíle můžete využít jako metriky úspěšnosti MVP. Důležité je nastavit si cíle, které budou realistické jelikož nespouštíte finální produkt, ale pouze minimální života schopnou verzi produktu.

Vyhodnocovat můžete zájem uživatelů, zvyšování povědomí o produktu/značce a jestli uživatelé vašemu produktu rozumí a umí jej používat (insighty).

4 Krok - Sestavení funkcionality

Dostáváme se k nejnáročnější fázi definice MVP.

Momentálně bude zásadní zmapovat veškeré uživatelské cesty (user journeys) pro finální produkt. Následně vytvořte seznam všech funkcí, které jsou pro cílovou skupinu užitečné. To zjistíte pomocí uživatelského výzkumu, který máte již vypracovaný z druhého kroku.

Ze seznamu se vyberou pouze prioritní funkce pro sestavení funkcionality MVP. Důležité je rozhodně se zamyslet, zda vybrané funkce předávají uživateli potřebnou hodnotu bez zbytečných složitostí navíc.

5 Krok - Plán vývoje

Vybrané funkcionality pro MVP následně popište v dokumentaci. Bude velmi důležité aby každý, kdo se podílí na vývoji, pochopil zadání, informace o cílové skupině a pochopil jakou hodnotu má MVP předat.

Jak otestovat MVP?

Vytvořený minimálně životaschopný produkt otestujete nejlépe tak, že jej zpřístupníte reálným uživatelům. Poskytněte uživatelům přístupy a analyzujte chování i interakce uživatelů. Získáte potřebná data, která Vám pomohu vytvořit finální podobu produktu, který bude plnit cíle a bude mezi uživateli pravidelně používaný.