Způsoby vývoje aplikací

Obecně lze způsob, jakým projekty realizujeme, rozdělit na dvě varianty. Konkrétní metodiku projektového řízení zpravidla navrhujeme individuálně dle typu projektu a preferencí klienta.

Fixní vývoj

Fixní způsob vývoje spočívá ve stanovení přesné podoby aplikace za předem stanovenou cenu a dobu vývoje. Jedná se tedy o vhodné řešení pokud je již na začátku procesu jasné, jakou bude mít aplikace specifikaci. Mezi výhody tohoto tradičního přístupu patří především předem stanovená cena  a menší nutnost spolupráce klienta s týmem vývojářů při procesu vývoje. Nevýhodou může být naopak nemožnost provádět změny ve specifikaci v průběhu vývoje a nutnost sepsání podrobné projektové dokumentace na začátku vývoje.

Agilní vývoj

Agilní způsob vývoje představuje vhodné řešení především pro větší projekty, které vyžadují jistou míru improvizace a kde není na začátku jasně definována konečná podoba aplikace. Jelikož je vývoj rozdělen do více cyklů na jejichž konci je vždy samostatný funkční prvek, aplikace může být spuštěna dříve než v případě fixního vývoje. Výhodou této metodiky je možnost kdykoliv měnit požadavky a rychle reagovat na změny. Zároveň není nutné na začátku vytvářet podrobnou projektovou dokumentaci čímž je možné ušetřit časové a finanční náklady projektu. Nevýhodou této metodiky může být nutnost úzké spolupráce klienta po celou dobu projektu a nejasná cena a doba vývoje aplikace.

Co vám můžeme nabídnout?

Kreativita, inovace, spolehlivost, komunikace – to jsou hlavní přednosti Appli, které můžete očekávat. Spokojenost zákazníka je pro nás hlavní prioritou. Proto svou práci děláme tak, aby nám naši klienti mohli důvěřovat a svěřili svůj projekt do našich rukou.

Kvalitní kód

Tým našich vývojářů se skládá z odborníků na nejnovější technologie. Proto vytváříme kvalitní kódy, které se vyznačují svou spolehlivostí, výkonem a přehledností.

Vývoj na míru

Aplikace vyvíjíme na míru požadavkům a cílům našich klientů. Nečekejte tedy od nás použití krabicových řešení, u kterých není možné cokoliv přizpůsobit.

Kreativní design

Kreativita je jednou z našich předností. Díky tomu jsme schopni překonat jakoukoliv překážku. Aplikace navrhujeme tak, aby byly jedinečné a měly úspěch.

Spolehlivost a pečlivost

Co řekneme, to platí. Spolehlivost předchází důvěru, která je pro nás stěžejní. Proto za všech okolností plníme své závazky a očekávání zákazníků.

Dlouhodobá spolupráce

Jakmile dokončíme projekt, nabízíme svým klientům možnost dlouhodobé spolupráce, která spočívá ve správě aplikace nebo ve spolupráci na dalším projektu

Dosažení cílů a výsledků

Od počátku spolupráce jsme orientování na výsledek a vše co děláme, děláme proto abychom dosáhli cílů, které jsme společně definovali.

Nastartujeme digitální růst vašeho podnikání

Digitalizace podnikání – to je náš denní chleba. Našim úkolem je klientům pomoci nejen s vývojem aplikací.