SOS FINANCE

Webová aplikace na míru

Pro SOS Finance jsme úspěšně navrhli a implementovali pokročilou webovou aplikaci, která je přizpůsobena potřebám finančních poradců. Aplikace zahrnuje širokou paletu funkcí, jako jsou sledování úvěrových žadatelů, generování faktur, komplexní kalkulace napříč všemi úvěrovými produkty a mnoho dalšího.

Zadání

Společnost SOS finance nás oslovila s požadavkem na vývoj webové aplikace s cílem podpory obchodní činnosti. Vzhledem k tomu, že obchodní zástupci denně pracují s velkým množstvím osobních údajů svých klientů, požadavkem bylo také vysoké zabezpečení celého systému.

Výzva

Hlavní výzvou tohoto projektu bylo navrhnout uživatelské rozhraní, které bude ušité na míru potřebám a procesům společnosti. Zároveň bylo cílem projektu zvýšit efektivitu práce. Proto bylo nutné rozhraní navrhnout tak, aby proces vyřízení obchodu zrychlovalo, nikoli zpomalovalo například zdlouhavým zapisováním dat do systému nebo jejich následnou správou.

Řešení Appli

Řešením byla především automatizace a organizace. Vytvořili jsme webovou aplikaci, která obchodním zástupcům umožňuje evidovat a třídit veškeré své obchodní případy, sledovat jejich vývoj a komunikovat s dalšími zainteresovanými stranami. Dále aplikace umožňuje provádět výpočty doby splatnosti a generovat splátkový kalendář. Samozřejmostí je také automatizovaná tvorba statistik.

Agilní vývoj

V rámci tohoto projektu jsme zvolili agilní přístup především z důvodu velikosti projektu a zprvu nejasného zadání. V první řadě jsme se věnovali analýze procesů a jejich vztahů. Následně jsme společně s klientem definovali hlavní cíle a způsoby jejich dosažení. Díky agilnímu vývoji jsme mohli aplikaci průběžně upravovat, vylepšovat a takřka ihned reagovat na nové požadavky klienta.

Výsledek

Výsledkem je rychlejší proces zadávání žádostí, přehled fakturací a statistik úspěšnosti obchodních zástupců, které je motivují k lepším výsledkům. Díky tomuto projektu je tak společnost schopna poskytovat kvalitnější služby svým zákazníkům a realizovat vyšší zisk.

Výstup realizace