RNDr. Štěpánka Karpíšková

Tvorba webu na míru

Pro RNDr. Štěpánku Karpíškovou, simultánní tlumočnici a překladatelku, jsme vytvořili webové stránky na míru představám klientky tak, aby dostatečně reflektovaly její schopnosti a zkušenosti.

Zadání

Pro naši digitální agenturu bylo ctí spolupracovat s tak všestranným a nadaným člověkem, jakým paní doktorka je. Naším úkolem bylo vměstnat dlouholeté pracovní zkušenosti a schopnosti do webových stránek tak, aby klientce umožnily prezentovat své služby přehledně a zároveň atraktivně. Web má za úkol sloužit jako osobní vizitka.

Výzva

Vtěsnat tolik zkušeností a schopností do logické struktury bylo opravdu výzvou. Klientka měla jasnou představu a té jsme se snažili maximálně přizpůsobit, zároveň zachovat strukturu obsahu tak, abychom ji učinili pro uživatele co nejpřehlednější. Tento projekt je o velkém pracovním nasazení klientky, který se skrývá za každým zjednodušeným popisem.

Řešení Appli

Navrhli jsme takovou strukturu webu, aby dostatečně korespondovala s klientčinou představou, zachovala logický ráz a dostatečně představila jednotlivé služby. Nebylo zde cílem rozprostírat textový obsah na více karet, naopak zvolit jednostránkový přehled, který si zachová logickou návaznost. Bylo třeba s respektem zhustit a zjednodušit mnoho popisného, a hlavně životního obsahu.

Design webu se odlišuje od konkurenčních webových stránek, které většinou postrádají osobitý charakter. Navrhovali jsme je tak, aby dostatečně odrážel elegantnost samotné klienty a působil jemně, ale přesto důrazně. Design zároveň odráží i profesionální přístup klienty s důrazem na detail a přesnost obsahu, danými profesí klienty.

Výsledek splupráce designu vývoje testování rozvoje s appli

Výsledek

Naše spolupráce s klientkou vyústila v elegantní, plně responzivní webovou stránku, která efektivně prezentuje služby v oblasti tlumočení a překládání realizované klientkou. Tím se stává atraktivní osobní vizitkou.

Výstup realizace