Mobilní nebo webová aplikace?

Valná většina klientů přichází s požadavkem na tvorbu „aplikace“ a představuje si za tím, že bude mobilní i webová, resp. proč by to nešlo dohromady najednou? V tento okamžik je správná komunikace mezi odborníkem a klientem zásadní. Jednak je třeba nastavit správně klientovo očekávání, trochu přibrzdit jeho rozlet, a hlavně smysluplně alokovat jeho investici. U většiny projektů není efektivní ani žádoucí vyvíjet obě platformy najednou.

Webová i mobilní aplikace se od sebe liší v několika klíčových aspektech. Dopředu upozorňujeme na neustále rostoucí počet uživatelů, kteří používají internet přes mobilní telefony. Této skutečnosti je třeba přizpůsobit tvorbu webové aplikace. Bez responzivního designu dnes prostě nemůže webová aplikace existovat.

Mobilní vs webová aplikace

Webová aplikace

Mobilní aplikace

Platforma a dostupnost

Je přístupná prostřednictvím webového prohlížeče na různých zařízeních. Nemusí být stahována ani instalována.

Webová aplikace: Je přístupná prostřednictvím webového prohlížeče na různých zařízeních. Nemusí být stahována ani instalována.

Je specifická pro konkrétní operační systém a je distribuována přes oficiální obchody s aplikacemi.

Mobilní aplikace: Je specifická pro konkrétní operační systém a je distribuována přes oficiální obchody s aplikacemi.

Instalace a aktualizace

Nevyžaduje instalaci, uživatelé mohou okamžitě přistupovat k nejnovější verzi. Aktualizace jsou prováděny na straně serveru a uživatelé vidí vždy aktuální verzi.

Webová aplikace: Nevyžaduje instalaci, uživatelé mohou okamžitě přistupovat k nejnovější verzi. Aktualizace jsou prováděny na straně serveru a uživatelé vidí vždy aktuální verzi.

Vyžaduje stažení a instalaci ze specifického obchodu s aplikacemi. Aktualizace jsou v současnosti většinou již automatické v rámci nastavení jednotlivých zařízení.

Mobilní aplikace: Vyžaduje stažení a instalaci ze specifického obchodu s aplikacemi. Aktualizace jsou v současnosti většinou již automatické v rámci nastavení jednotlivých zařízení.

Přístup k funkcím zařízení

Má omezený přístup k funkcím zařízení, jako jsou fotoaparát, GPS nebo senzory.

Webová aplikace: Má omezený přístup k funkcím zařízení, jako jsou fotoaparát, GPS nebo senzory.

Má větší možnosti využít funkce zařízení, což umožňuje vytvářet bohatší a přizpůsobenější uživatelské zážitky.

Mobilní aplikace: Má větší možnosti využít funkce zařízení, což umožňuje vytvářet bohatší a přizpůsobenější uživatelské zážitky.

Offline přístup

Většinou vyžaduje připojení k internetu pro plnou funkčnost. Některé funkce jako například ukládání do mezipaměti mohou být přístupné i offline.

Webová aplikace: Většinou vyžaduje připojení k internetu pro plnou funkčnost. Některé funkce jako například ukládání do mezipaměti mohou být přístupné i offline.

Mnoho funkcí může být dostupných i bez internetového připojení, pokud byly předem staženy nebo jsou uloženy na zařízení.

Mobilní aplikace: Mnoho funkcí může být dostupných i bez internetového připojení, pokud byly předem staženy nebo jsou uloženy na zařízení.

Vývoj a náklady

Může být vyvíjena jednou a přizpůsobována různým zařízením pomocí responzivního designu. Náklady na vývoj a údržbu mohou být nižší.

Webová aplikace: Může být vyvíjena jednou a přizpůsobována různým zařízením pomocí responzivního designu. Náklady na vývoj a údržbu mohou být nižší.

Vyžaduje oddělený vývoj pro každý operační systém iOS a Android, což může znamenat vyšší náklady a úsilí.

Mobilní aplikace: Vyžaduje oddělený vývoj pro každý operační systém iOS a Android, což může znamenat vyšší náklady a úsilí.

Uživatelský zážitek

Často poskytuje univerzální design a zážitek na různých zařízeních, ale může být omezena některými funkcemi kvůli omezeným možnostem prohlížeče.

Webová aplikace: Často poskytuje univerzální design a zážitek na různých zařízeních, ale může být omezena některými funkcemi kvůli omezeným možnostem prohlížeče.

Má větší schopnost poskytovat bohatší uživatelský zážitek a lépe se přizpůsobit konkrétním zařízením.

Mobilní aplikace: Má větší schopnost poskytovat bohatší uživatelský zážitek a lépe se přizpůsobit konkrétním zařízením.

Než se rozhodnete, zvažte také další faktory

Při volbě typu aplikace hraje důležitou roli i jedinečnost funkcí nebo účelu, pro který je vytvářena. Tyto faktory jsou poté určující pro finální rozhodnutí. Snaha vytvořit mobilní aplikaci za každou cenu, i když naprosto kopíruje webové stránky bez jakékoliv přidané hodnoty, je nesmyslná. V tomto duchu uvažuje také Apple a Google. Tento postup mohou považovat za zásadní a takovou aplikaci v rámci zveřejnění v obchodech odmítnout.

Samozřejmě, obě varianty mají své výhody a nevýhody, a volba mezi nimi závisí především na cílové skupině uživatelů, požadavcích na funkcionalitu a dostupných zdrojích pro vývoj a údržbu. Jak už však zaznělo v úvodu, je efektivnější a, s přihlédnutím na povahu projektu, dostatečné zaměřit se na jednu platformu a až po určité době užívání aplikace zvážit jeho rozšíření na druhou.

Jak se tedy rozhodnout?

Pro volbu typu aplikace využijte zkušeností odborníků a společně projděte všechna pro a proti, najděte třecí plochy, kde se hranice mezi těmito volbami překrývají, nebo dokonce stírají. Ale hlavně, nezapomínejme na selský rozum a dostatečný nadhled…