Kolik stojí vývoj mobilní aplikace?

Máte skvělou myšlenku a drajv pustit se do nového projektu. Máte jasnou představu o konceptu a správně vydefinované MVP. Potom máte to nejtěžší za sebou. Ale to nejdůležitější před sebou. Tím je správný finanční odhad a zvolené financování. Proces určení cenového rozpětí vývoje aplikace je velmi obtížný. To již naznačuje samotný slovní obrat cenové rozpětí… Přesná částka realizace je jasná, až po finálním předání hotového projektu. Dopředu ji není možné přesně odhadnout. A finance se řeší AŽ na prvním místě…

Proč nejde stanovit přesnou částku ihned?

Na jedné straně stojí realizační tým, který musí správně odhadnout pracnost všech zainteresovaných členů týmu, predikovat možné scénáře, kolize, chyby, časové prodlevy. A hlavně věnovat značné úsilí pochopení celého projektu a správně vydefinovat dané funkčnosti aplikace. Na druhé straně stojí investor s jasnou představou, kolik je ochoten do projektu vložit. Bude ochoten investor spolupracovat v agilním režimu, nebo se bude chtít dopředu dohodnout na fixní ceně? V té chvíli se pouštíte někdy do riskantního vyjednávání. Mějte však na paměti, že v této situaci proti sobě musí stát především partneři. Taková spolupráce musí být o otevřenosti a důvěře, jinak se nemohou věci hýbat správným směrem. Cíl mají obě strany stejný – vytvořit něco jedinečného a funkčního. 

Vyhněte se laciným řešením.

Pro laika je často nepředstavitelné, kolik úsilí, vývojových týmů, zdrojů a času se věnovalo na vývoj aplikací, které běžně používá. Ale stejně vysoká má očekávání od každé další aplikace, co se týká vzhledu, funkčností a kvality. Tomu je třeba se přizpůsobit. Proto se nevyplatí používat hotová a nízkonákladová řešení, různé šablony a kompilace několika systémů. Jednak tím nejste schopni naplnit klientovo ani uživatelovo očekávání, ale taková řešení jsou také z dlouhodobého hlediska neudržitelná. Vývoj aplikace na míru se tak stává přirozeně nákladným, bavíme se o řádech statisíců.

Co tedy tvoří náklady na vývoj?

Na začátku je třeba věnovat dostatečný prostor a čas na přípravu co nejpreciznějšího business plánu, analýze cílových uživatelů a marketingovému plánu. Poté vstupuje do hry prototypování a design aplikace. A designem nemyslíme barvičky, zvolený font písma a dostatečně fancy logo. Design znamená uživatelskou přívětivost, intuitivnost celého systému, ale hlavně celkový uživatelský zážitek. Vytvořit prototyp je třeba v této fázi vždy. Jednak ověří reálně správnost našich úvah a při jeho testování se předejde mnoha chybám, které by v další fázi vývoje mohly kvůli nedostatečné přípravě nastat a projekt prodražit. Nejnákladnější je v celém procesu fáze programování, kódování a finálního testování. A na konci vývoje musíte věnovat dostatek prostředků i na marketing, abyste dostatečně podpořili úspěšnost nasazení aplikace. Nesmíme také zapomenout, že aplikaci je třeba provozovat, udržovat, aktualizovat a tak dále.

Cenové rozpětí aplikací

Abychom byli schopni dát aspoň rámcový odhad ceny aplikace, pojďme si rozdělit aplikace do několika kategorií.

Aplikace menšího rozsahu

Menší rozsah neznamená menší potenciál. I malé inovace mohou mít velký dopad a následně dostatečný potenciál pro růst. Takové aplikace jsou většinou minimalistické, ověřují správnost původní myšlenky a pravděpodobně je budete chtít postupně rozvíjet.

Cenové rozpětí: 250 000 – 550 000 Kč

Solidní MVP

Projekt, v jehož rámci vzniklo solidní MVP pro první verzi aplikace, má potenciál rychle penetrovat trh, získávat zpětnou vazbu a první zákazníky. Výhodný poměr mezi cenou a výkonem činí tuto kategorii ideální. Předpokladem však je, že máte k dispozici více finančních prostředků. 

Cenové rozpětí: 550 000 – 1 550 000 Kč

Komplexní aplikace

V rámci této kategorie mluvíme o detailně propracované aplikaci. Většinou se tvoří mobilní i webová verze. Do těchto aplikací jsou většinou integrovány další externí systémy. Disponuje rozsáhlým reportingem dat, v rámci administračního prostředí nabízí více možností a přístupů, umožňuje detailní sledování procesů.

Cenové rozpětí: 1 550 000 – 5 500 000 Kč

Robustní řešení

V této kategorii mluvíme již o celých navzájem propojených systémech. Vývoj trvá několik let a podílí se na něm několik vývojových týmů. 

Cenové rozpětí: od 5 500 000 Kč výše

Ceník prostě neexistuje

Na konci toho všeho tedy není unifikovaný ceník, ani jednoduchá odpověď. Pro stanovení finální ceny vstupuje v rámci těchto projektů několik faktorů. Na druhou stranu jste získali aspoň základní představu, co vše taková cena zahrnuje a jak tedy vybrat toho správného partnera, který s Vámi bude tvořit něco nového…