Jak na spolupráci s influencery?

Pomocí spolupráce s influencery můžete podpořit propagaci svého produktu, služby a povědomí o značce. Klíčový je výběr influncera a správně definovaná prezentace, tak aby finální výstup měl pozitivní ohlasy mezi jeho fanoušky, jedině tak bude mít spolupráce požadovaný efekt.

Často se u klientů setkáváme s názorem, že spolupráce s influencery je velmi složitá. Nejčastěji jsou zmiňovány důvody jako:

Ve většině případech se jedná o spolupráce, které navazovali klienti sami bez marketingové agentury, která má zkušenosti v této oblasti propagace. Důvodem negativních zkušeností může být volba nespolehlivého a nevhodného influencera, nesrozumitelně komunikované požadavky, publikace bez schválení obsahu, dále i nevhodně zvolené ocenění spolupráce.

Spolupráce s influencery prostřednictvím agentury

Zahájení spolupráce s influencery prostřednictvím marketingové agentury vám usnadní samotnou spolupráci, ale hlavně dosáhnete požadovaných cílů a kvalitního finálního výstupu. Marketingové agentury využívají při jednání s influencery své know-how a mají silnější vyjednávací pozici. Zároveň dokážou pečlivě plánovat, předvídat rizika a správně odhadnout čas i náklady potřebné pro realizaci spolupráce.

Výběr influencera

Velmi důležitý je výběr influencera, jelikož propagace musí oslovit relevantní cílovou skupinu neboli fanoušky. Jedině tak lze dosahovat zajímavých výsledků. V praxi využíváme zkušenosti, ale i moderní nástroje, které nám ukazují, jak uživatelé na příspěvky interagují.

Levnější cena

Agentura má zkušenosti a přehled o cenách služeb influencerů a pomocí toho dokáže vyjednat nižší cenu. Zároveň dokáže oslovit několik podobných influncerů a porovnat klientovi cenu a potencionální přínosy spolupráce.

Plánování a komunikace

Agentura je v pravidelné komunikaci s influencerem a klientem. Zároveň monitoruje, plánuje a schvaluje obsah reklamního sdělení, tak aby vše bylo v souladu se zvolenou komunikační strategií.

Ochrana značky

Ochrana značky klienta je velmi důležitá. A proto klademe i důraz na zasmluvnění spolupráce s influencerem. Smlouva nám pomáhá zabezpečit možná rizika, která jsou oblasti tohoto typu propagace známá.

Měření vynaložené investice

Návrh měřitelnosti výsledků spolupráce je velmi důležitý, a proto na tento krok klademe důraz. Jedná se o velmi důležitou část, která pomáhá ve vyhodnocení, jestli vynaložené investice mají požadované výsledky. Spolupráce s influencery se dá měřit například pomocí dosahu příspěvků na profilu, nebo slevovými kódy.