FM AGRO s.r.o.

Tvorba webu na míru

Pro rodinnou firmu FM Agro s.r.o. jsme navrhli webovou stránku, která poutavě zobrazuje jejich širokou škálu služeb a zdůrazňuje jejich úspěšné podnikání v oblastech zemědělských služeb a kompostování od roku 2014.

Zadání

Naše digitální agentura měla čest pracovat na zajímavém projektu, který spojuje dvě klíčové oblasti – služby pro zemědělce a kompostárenské služby poskytované naším klientem. Hlavním cílem bylo vytvořit webovou prezentaci, která by zákazníkovi umožnila prezentovat své služby efektivně a přehledně.

Výzva

Důraz byl kladen na navržení logické struktury webových stránek, která by usnadnila orientaci návštěvníkům a zároveň působila profesionálně. Pro dosažení co nejpřesnější vizualizace jsme použili autentické fotografie zákazníkova provozu, které názorně ukazují jejich stroje a práce.

Řešení Appli

Navrhli jsme strukturu webových stránek tak, aby byla jednoduchá a přehledná pro uživatele. Při vytváření webdesignu jsme dbali na začlenění moderních prvků a současně jsme se zaměřili na odlišení barevnosti webu od konkurence. Většina konkurenčních webových stránek v tomto odvětví preferuje zelenou barvu, což nás inspirovalo k vytvoření odlišného barevného schématu, které by bylo snadno rozpoznatelné a zapamatovatelné. Tímto způsobem jsme zajistili, že web bude vynikat na trhu a působit atraktivně na potenciální zákazníky.

Zároveň jednotlivé stránky s nabídkou služeb byly navrženy tak, aby byly snadno srozumitelné a přehledné, což návštěvníkům umožňuje rychle získat informace o přínosech a výhodách každé služby. Kromě toho jsme poskytli podrobné popisy strojů, které klient používá při provádění svých služeb, aby zákazníci získali lepší představu o tom, jak probíhá celý proces.

Výsledek splupráce designu vývoje testování rozvoje s appli

Výsledek

Naše práce vyústila v atraktivní, moderní a plně responzivní webovou stránku, která účinně prezentuje rodinnou společnost FM Agro s.r.o. a široký sortiment služeb, které v současnosti nabízejí. Navíc je web dobře připraven pro spuštění reklamních kampaní, aby dosáhl co nejlepších výsledků a maximalizoval úspěch společnosti.

Výstup realizace