Catalpa Capital s.r.o.

Tvorba prémiového webu

Pro společnost Catalpa Capital s.r.o. jsme s radostí vyvinuli sofistikovaný a moderní web, který poskytuje jedinečnou příležitost investovat do nemovitostmi krytých úvěrů.

Zadání

Finanční skupina stojící za tímto projektem měla jasnou vizi: moderní web s nádechem korporátního designu, který zcela změní způsob investování. Naším hlavním úkolem bylo vytvořit přehledný web, který úspěšně prezentuje inovativní investiční přístup. 

Výzva

Výzvou u tohoto projektu bylo vytvoření zcela nové firemní identity a současně zajistit efektivní propojení mezi webovou stránkou, investiční platformou a CRM systémem. K tomu jsme navíc vyvinuli interaktivní investiční kalkulátor, který představuje uživatelsky přívětivé nástroje pro snadnou kalkulaci potenciálních investičních výnosů.

Řešení Appli

Navrhli jsme moderní web s barevnou kombinací, která při prvním načtení působí čistě a přehledně. Efektivním využitím API jsme navázali propojení mezi webovou stránkou, investiční platformou a CRM systémem, čímž jsme zajistili intuitivní a bezproblémové fungování dle požadavků. Navíc jsme přidali kalkulátor, který automaticky a přesně vyhodnocuje výnos z investic na základě definovaných hodnot zadávaných klientem. Kdykoliv klient hodnoty změní, kalkulátor okamžitě přepočítá očekávaný výnos.

Výsledek splupráce designu vývoje testování rozvoje s appli

Výsledek

Po čtyřměsíčním vývoji jsme našemu klientovi předali kompletní řešení, které podle jeho slov zcela naplnilo očekávání. Web splňuje veškeré požadavky a je navíc připraven pro nadcházející spuštění rozsáhlých reklamních kampaní, což zajišťuje dosažení nejvyšších možných výsledků.

Výstup realizace