největší odborný veletrh v České republice

Aquatherm  Praha

O projektu

Aquatherm Praha je největším odborným veletrhem technického zařízení budov v České republice. Poslední ročník tohoto veletrhu navštívilo přes 16 000 návštěvníků, kteří mohli spatřit výstavní expozice bezmála 150 výrobců, zastupujících firem a dodavatelů služeb. 

Pořadatel tohoto veletrhu nás požádal o návrh marketingové strategie a s tím spojenou úpravou webových stránek. Cílem bylo vytvořit modernizované stránky, které budou přehledné, budou výstižně prezentovat zaměření veletrhu, budou odpovídat standardům dnešní doby a v neposlední řadě pomohou k naplnění nově stanovené marketingové strategie.

Výzva

Najít způsob, jak pracovat s velkým množstvím informací a zjednodušit procesy, byl oříšek. Rozlousknout se nám ho podařilo pomocí přehlednější struktury a prezentace hlavních přínosů veletrhu. Úkolem tedy bylo modernizovat web společně s procesem registrace vstupenek a vytvořit nové rozhraní pro vystavovatele.

Registrace vstupenek

Vytvořili jsme systém s registračními formuláři, který po vyplnění generuje unikání QR kódy, které se automaticky umisťují na PDF vouchery. Následně se voucher odeslal na email a sloužil jako vstupenka pro návštěvníky veletrhu.

Možnosti filtrování

Pořadatelé veletrhu pracují s velkým množstvím informací, které bylo nutné přehledně strukturovat. Mimo rozdělení vystavovatelů dle toho, kde se na veletrhu nachází jejich stánek, se jedná například o rozdělení do oborem stanovených nomenklatur. Navrhli jsme způsob, jak filtrovat v několika různých kategoriích vystavovatelské profily tak, aby si potencionální návštěvník mohl udělat obrázek jaké firmy v jakých oborech bude moci na veletrhu najít.

Před

Po

Rozhraní pro vystavovatele

Při návrhu a vývoji nových webových stránek jsme také mysleli na potenciální zájemce o vystavování na veletrhu a stávající vystavovatele. Prostřednictvím stránky určené pro vystavovatele je možné získat veškeré informace a benefity spojené s vystavováním na veletrhu Aquatherm Praha. Dále je zde možné vyplnit nezávaznou poptávku a přihlásit se do portálu vystavovatele. Ten umožňuje registrovaným vystavovatelům získat přístup k dalším dokumentům a funkcím jako je například tvorba zápisu do katalogu, který se následně zobrazí v profilu vystavovatele.

Výsledek splupráce designu vývoje testování rozvoje s appli

Výsledek

Díky modernizaci a úpravě struktury mají teď potenciální návštěvníci možnost lépe pochopit jaké přínosy veletrh nabízí. Zároveň si mohou vstupenku rezervovat odkudkoliv a kdykoliv prostřednictvím registračního formuláře. Vystavovatelé mají k dispozici nové rozhraní, které jim umožňuje vytvořit si vlastní profil na webu veletrhu.

Výstup realizace